Natural kete whakairo, handles yellow raurekau
Maria Maclean

Natural kete whakairo, handles yellow raurekau

Torua whakatutu 

Size guide